G.H. Jonkers

Wie is Jonkers?


Dr G.H. Jonkers (1915-1998)  was de grondlegger van de orthoptie in Nederland. Kort na het einde van de Tweede Wereldoorlog nam hij een orthoptist uit Engeland in dienst. Hij was de grote initiator bij het tot stand komen van de opleiding tot orthoptist in Nederland. In 1954 richtte Jonkers de studiegroep Motiliteit en Binoculair Zien op. In 1957 werd de Stichting Opleiding Orthoptische Hulpkrachten opgericht waarvan de naam later veranderd werd in de Stichting Opleidingsinstituut voor Orthoptisten. Tijdens zijn  twintigjarig voorzitterschap van het Stichtingsbestuur lukte het hem de opleiding tot orthoptist - in die tijd een particuliere opleiding - door het Ministerie van Volksgezondheid erkend en gesubsidieerd te krijgen.


Jonkers hechtte groot belang aan gedegen orthoptisch onderzoek en hij stimuleerde het wetenschappelijk onderzoek naar de afwijkingen van het binoculaire zien.


Tot aan de overdracht in 1989 van de opleiding aan de Hogeschool Midden Nederland, thans de Hogeschool Utrecht,  was Jonkers lid van het Stichtingsbestuur. Daarmee werd een tijdperk van zijn grote betrokkenheid bij de opleiding tot orthoptist in Nederland afgesloten. Maar de belangstelling van Jonkers voor de strabologie bleef onveranderd. In 1995 is op zijn initiatief de Stichting tot Bevordering der Orthoptie opgericht. Eenmaal per drie jaar reikt de Stichting een prijs uit voor de beste wetenschappelijke publicatie op het terrein van orthoptie. Met deze JonkersPrijs wordt tevens de naamgever geëerd die zich voor de orthoptie in Nederland zo verdienstelijk heeft gemaakt.