Bestuur

BestuurHet bestuur van de Stichting tot Bevordering der Orthoptie bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 personen, waarvan in ieder geval:

  • 2 leden afgevaardigd danwel aangewezen door het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Orthoptisten;
  • 1 familielid van de oprichter van de stichting;
  • indien meer dan 3 leden: 1 oogarts


De bestuursleden, uitgezonderd het familielid van de oprichter, worden benoemd voor een periode van 4 jaren, en kunnen na afloop van deze periode worden herbenoemd voor een tweede periode.


Het bestuur toetst het werk van de voorgedragen kandidaten aan de doelstelling van de stichting en selecteert de publicatie die in aanmerking komt voor de prijs.Huidige situatie

VOORZITTER

mevrouw H.J.M. Verbunt-Brattinga MA, orthoptist

PENNINGMEESTER

mevrouw S. Jonkers

SECRETARIS

mevrouw G. Holtslag

Master HealthCare&SocialWork, 

orthoptist

LID

mevr. dr. S.E. Loudon, oogarts

LID

de heer H. Jonkers

LID

mevrouw I. Vels MA, orthoptist