Belangrijke Info

DoelstellingDe Stichting tot Bevordering der Orthoptie heeft als doel de beste wetenschappelijke publicatie op het terrein van de orthoptie uit het groot Nederlands taalgebied in een zo'n breed mogelijk perspectief, onder de aandacht te brengen. Hiertoe huldigt zij eenmaal per 3 jaar de auteur van de beste wetenschappelijke publicatie uit het groot Nederlands taalgebied.

 

De Stichting tot Bevordering der Orthoptie richt zich op:

  • kennis en bewustwording op het gebied van de orthoptie vergroten, uitbreiden en verspreiden;
  • orthoptisten en oogartsen op de hoogte houden van veranderingen en vorderingen binnen de orthoptie;
  • onderzoek op het gebied van de orthoptie stimuleren.ToekenningDe JonkersPrijs wordt toegekend aan de auteur van de beste wetenschappelijke publicatie afkomstig uit het groot Nederlands taalgebied, op het terrein van de ontwikkeling en/of  de pathofysiologie van het binoculair zien danwel over de therapie van het gestoord binoculair zien. Een belangrijke voorwaarde is dat deze publicatie vernieuwend moet zijn,  nieuwe inzichten moet belichten of opleveren.


De JonkersPrijs alsmede de twee eervolle nominaties worden toegekend door het bestuur van de Stichting tot Bevordering der Orthoptie.


Uitreiking


In 1999 werd de JonkersPrijs voor het eerst toegekend en is sindsdien eens in de drie jaar uitgereikt.


De uitreiking van 2020 is vanwege COVID-19 verplaatst naar het voorjaar van 2021.


De eerstvolgende uitreiking van de JonkersPrijs zal plaatsvinden tijdens de voorjaarsvergadering van de Nederlandse Vereniging van Orthoptisten in 2024.  Tijdens deze biijeenkomst zullen de genomineerde auteurs van de drie geselecteerde publicaties ieder een voordracht, een ‘Jonkers-voordracht’, houden waarna bekend zal worden gemaakt worden aan wie de JonkersPrijs toekomt.


Voordracht / Aanmelding


Kandidaten kunnen zich zowel persoonlijk aanmelden als door derden (personen en organisaties) worden voorgedragen voor de JonkersPrijs. De kandidaatstelling dient te worden gemotiveerd. De publicatie dient verschenen te zijn na 1 september 2019.

De uiterste inzenddatum is 1 september 2023.


Aanmeldingen kunnen per e-mail worden gericht aan het secretariaat van de Stichting tot Bevordering der Orthoptie:


Secretariaat Stichting tot Bevordering der Orthoptie

Mw. G. Holtslag

E-mail: g.holtslag2@dz.nl


Bestuursleden van de Stichting tot Bevordering der Orthoptie zijn van nominatie uitgesloten.


Berichtgeving


De geselecteerde kandidaten krijgen persoonlijk schriftelijk bericht van zijn/haar uitverkiezing met een uitnodiging voor de officiële uitreiking van de prijs.


Over de toekenning door het bestuur van de stichting kan niet worden gecorrespondeerd. Beroep tegen deze toekenning is niet mogelijk.


Toegekende prijzen


in 1999 aan Dr. L.J. van Rijn,

in 2002 aan Dr. M.D. Abràmoff,

in 2005 aan Dr. S. Loudon,

in 2008 aan Ir. S. Schutte,

in 2011 aan Dr. E. van de Graaf,

in 2014 aan Dr. A.M. Tjiam,

in 2017 aan Dr. H.M. Jellema,

in 2021 aan Dr. F. Visser.