Belangrijke Info

JonkersPrijs

STICHTING TOT BEVORDERING DER ORTHOPTIE

Doelstelling

 

 

De stichting tot bevordering der orthoptie heeft als doel de beste wetenschappelijke publicatie op het terrein van de orthoptie uit het groot Nederlands taalgebied in een zo'n breed mogelijk perspectief, onder de aandacht te brengen. Hiertoe huldigt zij eenmaal per 3 jaar de auteur van de beste wetenschappelijke publicatie uit het groot Nederlands taalgebied.

De stichting tot bevordering der orthoptie richt zich op:

  • kennis en bewustwording op het gebied van de orthoptie vergroten, uitbreiden en verspreiden
  • orthoptisten en oogartsen op de hoogte houden van veranderingen en vorderingen binnen de orthoptie
  • onderzoek op het gebied van de orthoptie stimuleren

 

 

Toekenning

 

De prijs wordt toegekend aan de auteur van de beste wetenschappelijke publicatie afkomstig uit het groot Nederlands taalgebied, op het terrein van de ontwikkeling en/of de pathofysiologie van het binoculair zien danwel over de therapie van het gestoord binoculair zien. Een belangrijke voorwaarde is dat deze publicatie vernieuwend moet zijn, nieuwe inzichten moet belichten of opleveren.

 

De Jonkersprijs, zowel als de twee eervolle nominaties worden toegekend door het bestuur van de stichting tot bevordering der orthoptie.

Uitreiking

 

 

In 1999 werd de Jonkersprijs voor het eerst toegekend en is sindsdien eens in de drie jaar uitgereikt.

De eerst volgende uitreiking zal plaatsvinden tijdens de voorjaarsvergadering van de Nederlandse Vereniging van Orthoptisten in 2020. Tijdens deze biijeenkomst zullen

de genomineerde auteurs van de drie geselecteerde publicaties ieder een

voordracht, een ‘Jonkers-voordracht’, houden, en daarna zal bekend gemaakt

worden aan wie de Jonkersprijs toekomt.

Voordracht en aanmelding

 

Kandidaten kunnen zich zowel persoonlijk aanmelden als door derden (personen en organisaties) worden voorgedragen voor deze prijs. De kandidaatstelling dient te worden gemotiveerd. De publicatie dient verschenen te zijn na 1 september 2016.

De uiterste inzenddatum is 1 september 2019.

 

Aanmeldingen kunnen in een gesloten envelop of per e-mail worden gericht aan het secretariaat van de stichting tot bevordering der orthoptie:

 

Hogeschool Utrecht, Opleiding Orthoptie

Secretariaat Stichting ter bevordering der Orthoptie

t.a.v. G. Holtslag

Heidelberglaan 7, 3501 AA Utrecht

 

E-mail: gerdien.holtslag@hu.nl

 

Bestuursleden van de stichting tot bevordering der orthoptie zijn van nominatie uitgesloten.

Berichtgeving

 

De geselecteerde kandidaten krijgen persoonlijk schriftelijk bericht van zijn/haar uitverkiezing met een uitnodiging voor de officiële uitreiking van de prijs.

 

Over de toekenning door het bestuur van de stichting kan niet worden gecorrespondeerd. Beroep tegen deze toekenning is niet mogelijk.

Toegekende prijzen

 

In 1999 werd de prijs voor het eerst uitgereikt aan Dr. R. van Rijn,

in 2002 aan Dr. M.D. Abràmoff,

in 2005 aan Dr. S. Loudon,

in 2008 aan Ir. S. Schutte,

in 2011 aan Dr. E. van de Graaf,

in 2014 aan Dr. A.M. Tjiam,

in 2017 aan Dr. H.M. Jellema.

© 2018 JonkersPrijs.nl