Bestuur

JonkersPrijs

STICHTING TOT BEVORDERING DER ORTHOPTIE

Bestuur

 

 

Het bestuur bestaat uit tenmiste 5 personen, waarvan in ieder geval:

  • 3 leden afgevaardigd danwel aangewezen door het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Orthoptisten
  • 1 familielid van de oprichter van de stichting
  • 1 oogarts

 

De bestuursleden, uitgezonderd het familielid van de oprichter, worden benoemd voor een periode van 4 jaren, en kunnen na afloop van deze periode worden herbenoemd voor een tweede periode.

Het bestuur toetst het werk van de voorgedragen kandidaten aan de doelstelling van de stichting en selecteert de publicatie die in aanmerking komt voor de prijs.

 

 

Huidige situatie

VOORZITTER

mevrouw C. de Weger-Zijlstra MSc, orthoptist/ klinisch epidemioloog

PENNINGMEESTER

mevrouw S. Jonkers

SECRETARIS

mevrouw G. Holtslag, orthoptist/ docent

LID

dr. J.W.R. Pott, oogarts

LID

de heer H. Jonkers

LID

mevrouw H.J.M. Verbunt-Brattinga MA, orthoptist

© 2018 JonkersPrijs.nl